EU:n tietosuojauudistuksen (GDPR) myötä myös SRL ja jäsenseurat ovat velvollisia tekemään uudistuksia tietosuojan osalta.

GDPR tietosuojauudistus edellyttää seuramme jäseniltä toimenpiteitä koskien annettuja tietoja. Koska seuramme haluaa kerätä jäseniltään myös sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita, on siitä oltava jäsenen suostumus, jonka antaminen pitää olla todennettavissa (esim. allekirjoitettu paperi). Mutta koska meillä on NYT käytössä sähköpostit/puhelinnumerot pyydämme teiltä oikeutta käyttää sähköpostia ja puhelinnumeroa seuran tiedottamiseen. Vastausta pyydän viimeistään 24.5. mennessä, sillä GDPR astuu voimaan 25.5.2018.

Hyväksykää oikeus tietojen käyttöön sähköpostilla osoitteeseen maija.sulin@outlook.com, ja laittakaa vastaukseen etunimi ja sukunimi jotta saan talletettua ne oikean henkilön kohdalle. Ja jos perheessä on useampi seuran jäsen niin voitte laittaa keitä kaikkia suostumus koskee.

Tiedottakaa asiasta eteenpäin tallilla että ovathan saaneet tämän viestin ja vastanneet siihen.

Hyvää alkavaa kesää!

Maija Sulin
Jäsensihteeri

Jäsentietojen käsittely Kaarinan Urheiluratsastajissa ja Suomen Ratsastajainliitossa

Kaarinan Urheiluratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen. SRL on ratsastusurheilun katto-organisaatio Suomessa.

Kaarinan Urheiluratsastajat ry  kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SRL:n kanssa.

Kaarinan Urheiluratsastajat ry:ssä käsittelystä vastaa: Maija Sulin, maija.sulin@outlook.com

SRL:ssa käsittelystä vastaa: Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

 

Kaarinan Urheiluratsastajat ry  kerää jäseneksi liityttäessä jäsenen nimen ja osoitteen. SRL luo uudelle jäsenelle jäsennumeron.

Kaarinan Urheiluratsastajat ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. Seuran jäsenmaksuun sisältyy SRL:n osuus. SRL:n osuuteen sisältyy Hippos-lehden vuosikerran tilaus ja urheiluvakuutus. Jäsenyyteen sisältyvä Hippos-lehden tilaus on sopimus, jonka täyttämiseksi SRL käsittelee nimeä ja osoitetta. Urheiluvakuutuksen osalta vakuutusyhtiö tarkastaa jäsenyyden voimassaolon SRL:sta korvausvaatimuksen yhteydessä Seurajäsenyys on edellytys osallistumiselle SRL:n alaisiin kilpailuihin. SRL käyttää seurojen jäsenistä muodostuvaa rekisteriään osallistumisoikeuden varmistamiseen; tässä on kyseessä SRL:n kilpailutoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu.

SRL luovuttaa Hippos-lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SRL:lla on sopimus lehden kustantajan kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Kustantaja käsittelee henkilötietoja SRL:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. Vakuutusyhtiö käsittelee henkilötietoja korvausvaatimusten yhteydessä eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Kaarinan Urheiluratsastajat ry  kerää jäsenen suostumuksella sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Näitä tietoja käytetään jäsenen ja seuran väliseen yhteydenpitoon. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään eikä näitä käytetä mihinkään muuhun. Mikäli jäsen antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen, tulee suostumuksen osoitus olla konkreettinen, esim. allekirjoitettu lomake. Jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa.

4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen.

5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu